JANOS V.D. NORISWAND
V 4 GHKL-R SV-Bundessiegerzuchtschau 2005
VA 2 Adulti Maschi Campionato SAS 2005
V: Yasko v. Farbenspiel  M: Rimona v.d. Noriswand